KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 407/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 13/11/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Du lịch Sơn.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 498.107.500 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu, một trăm lẻ bảy nghìn, năm trăm đồng), giá đã bao gồm VAT 10%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email