KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 114/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 27/3/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH XD TM DL Hồng Ngọc Hà.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 320.430.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.