KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 274/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 03/7/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH XD TM DL Hồng Ngọc Hà
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 921.591.000 VND (Bằng chữ: Chín trăn hai mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng), giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 25 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email