KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 265/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 16/6/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Du Lịch Sơn
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 321.090.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi mốt triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng), giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email