KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 77/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 13/3/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Bà Nguyễn Thị Mai chủ căn hộ 08-11 thuộc chung cư lapen center số 33A đường 30/4, phường 9, tp.Vũng Tàu
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 264.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng). Chi phí chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định, chưa bao gồm chi phí dịch vụ sinh hoạt.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 24 tháng kể từ ngày bàn giao căn hộ.