KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 21/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 20/02/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội và Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Thái Bình.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Hà Nội: 173.828.160 VNĐ; Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Thái Bình: 159.342.480 VNĐ. Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email