KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 16/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 06/02/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Đại Bảo An.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 168,000,000 VNĐ, đã bao gồm thuế GTGT.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email