KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 58/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 18/5/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Bệnh viện đai học Y Hà Nội
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 214.360.000 VNĐ (Bằng chữ: hai trăm mười bốn triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng) đã bao gồm các chi phí liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.