KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 96/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 25/11/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Bệnh viện đại học y Hà Nội.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU:167.163.000 VND (Một trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi ba ngàn đồng chẵn), đã bao gồm các chi phí liên quan.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email