KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 19/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 07/02/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Bình Minh.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 4.610.100.000 VNĐ, đã bao gồm thuế, toàn bộ các chi phí khác liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 36 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thiện việc thi công lắp đặt.
Print Friendly, PDF & Email