1. TÊN GÓI THẦU: Quảng cáo trên đài Truyền hình Bình Dương
  2. LĨNH VỰC: Phi tư vấn

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 399/QĐ-CNG

Ngày phê duyệt: 2/12/2019

  1. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.551.000.000 VNĐ
  2. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng
  4. NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH truyền thông Bút Vàng
Print Friendly, PDF & Email