KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 288/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 16/7/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Truyền thông Bút Vàng.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 64.900.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu chín trăm nghìn đồng), giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email