KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 04/QĐ-CNPM
Ngày phê duyệt: 10/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH TMDV Xây lắp và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Xuân Sơn
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 380.146.151 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực