KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 50/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 01/04/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xuất Nhập Khẩu Khí nén thiên nhiên.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 385.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dự phòng.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 01/04/2020 – 05/04/2020.
Print Friendly, PDF & Email