KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 70/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 08/7/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại VST.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 308.000.000VND (Bằng chữ: Ba trăm linh tám triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế, phí,lệ phí và dự phòng phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email