KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 08/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 14/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Khí Hóa Lỏng Hà Nội.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 18.161.559.662 VNĐ, đã bao gồm thuế, phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá điều chỉnh.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email