KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 08B/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 15/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập Khẩu Khí Hóa Lỏng Hà Nội.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.495.897.920 VNĐ, đã bao gồm thuế, phí à lê phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email