KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 497/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 30/12/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty LPG System Equipment Co.,Ltd
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.309.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT, dự phòng phí bằng 0.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 03 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Print Friendly, PDF & Email