KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 10/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 16/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Nước Giải Khát Thành Công Tiền Hải.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 369.600.000 VNĐ, đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email