KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 09/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 16/01/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đẳng Cấp Việt.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 170.940.000 VNĐ, đã bao gồm thuế, phí, lê phí liên quan.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email