KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 420/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 11/12/2019

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Nhà may Hồng Phát
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 1.868.800.000 đồng
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Print Friendly, PDF & Email