KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 496/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 29/12/2020

  1. TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt (Inverstar).
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 489.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín triệu đồng), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email