KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 40/QĐ-CNMB
Ngày phê duyệt: 12/03/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Chi nhánh miền Nam – Công ty Cổ phần định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 70.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng). Đã bao gồm thuế, phí và lệ phí.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày tính từ ngày cung cấp đủ hồ sơ tài liệu, khảo sát tài sản.