KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 225/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 24/6/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Thể thao Vũng Tàu
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 93.574.800 VND (Chín mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi bốn ngàn, tám trăm đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí nhặt bóng, đèn chiếu sáng.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
Print Friendly, PDF & Email