KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 267/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 26/6/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 198.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí, thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email