KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 203/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 10/6/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 460.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi triệu đồng chẵn), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí, thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 9 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email