KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 172/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 25/5/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Y tế Phúc Thịnh
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 970.960.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bảy mươi triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng), chi phí khám bệnh không phải chịu thuế VAT.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email