KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 171/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 22/5/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Xây lắp & TMKT Thăng Long
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 91.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và phí khác.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 07 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
Print Friendly, PDF & Email