KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 346/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 04/9/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 280.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, các phụ phí, lệ phí (nếu có).
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
Print Friendly, PDF & Email