KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 145/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 23/04/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Bắc Việt.
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 14.968.800.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng), giá đã bao gồm thuế GTGT, toàn bộ các chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 24 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị.
Print Friendly, PDF & Email