KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 347/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 04/9/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần IDTEK
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 495.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn), đã bao gồm các phụ phí liên quan, phần mềm và các dịch vụ liên quan phần mềm không chịu thuế GTGT.
  3. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: Trọn gói.
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 90 ngày kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng.
Print Friendly, PDF & Email