KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 101/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 23/3/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM (FPTS)
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 66.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí, thuế GTGT.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng cho đến hết ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
Print Friendly, PDF & Email