KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Số văn bản phê duyêt: 158/QĐ-CNG
Ngày phê duyệt: 11/5/2020

  1. ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH BSI Việt Nam
  2. GIÁ TRÚNG THẦU: 97.650.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng), đã bao gồm chi phí giảng viên, bài giảng, giấy chứng nhận, phí ăn ở đi lại của giảng viên.
  3. LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói
  4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Print Friendly, PDF & Email