QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI LNG

  • Khí khai thác từ mỏ được chuyển đến trạm xử lý bằng đường ống dẫn khí.
  • Tại trạm xử lý các tạp chất như khí ngưng tụ (condensate), thủy ngân, CO2, H2S… được loại ra, khử nước (dehydration), khí còn lại chủ yếu là methane (CH4) và ethane (C2H6) được làm lạnh rồi hóa lỏng thành LNG tại áp suất 1 bar và nhiệt độ -1620C (-2600F), sau đó LNG được chuyển đến bồn chứa, hoặc bơm lên tàu thủy để vận chuyển đến thị trường tiêu thụ.
  • Sau khi được vận chuyển đến nơi tiêu thụ, LNG được chuyển trở lại trạng thái khí khi đi qua thiết bị tái hóa khí sau đó được bơm vào đường ống vận chuyển đến các hộ tiêu thụ.
  • LNG được sử dụng tương tự như khí khô phục vụ cho nhu cầu khí của các nhà máy điện, hộ công nghiệp, khu đô thị. Và sử dụng làm nhiên liệu cho các phương tiện giao thông vận tải: tàu biển, tàu hỏa và xe vận tải nặng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

SƠ ĐỒ MÔ TẢ QUY TRÌNH

© 2010 CNG Việt Nam

Design By CNG