TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KH LCNT và nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc”

TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc LĨNH VỰC: Phi tư vấn KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 425/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 12/12/2019 GIÁ GÓI THẦU: 132.000.000 VNĐ. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh. […]
post-image-default

KH LCNT và nhà thầu được mời đàm phán trực tiếp gói thầu “In túi và làm hộp đựng quà tặng khách hàng nhân dịp Tết Canh Tý 2020”

TÊN GÓI THẦU: In túi và làm hộp đựng quà tặng khách hàng nhân dịp Tết Canh Tý 2020 LĨNH VỰC: Phi tư vấn KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 413/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 05/12/2019 GIÁ GÓI THẦU: 203.013.657 VNĐ NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh HÌNH THỨC […]