TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 442/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 19/12/2019 ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt GIÁ TRÚNG THẦU: 490.600.000 đồng LOẠI HỢP ĐỒNG: Trọn gói THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU trung tâm Thuận Đạo, Long An và Văn phòng Công ty”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 437/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 19/12/2019 ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Sơn GIÁ TRÚNG THẦU: 349.800.000 đồng LOẠI HỢP ĐỒNG: Theo đơn giá cố định THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2019”

TÊN GÓI THẦU: Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2019 LĨNH VỰC: Tư vấn KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 429/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 17/12/2019 GIÁ GÓI THẦU: 490.600.000 VNĐ. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh. HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Chỉ định thầu rút […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Pano quảng cáo ngoài trời tại quốc lộ 1A địa phận tỉnh Tiền Giang năm 2019”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 423/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 12/12/2019 ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Quảng Cáo và TCSK Trung Nguyên GIÁ TRÚNG THẦU: 867.900.000 đồng LOẠI HỢP ĐỒNG: Hợp đồng trọn gói THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 427/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 16/12/2019 ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH TMDV Minh Châu Vũng Tàu GIÁ TRÚNG THẦU: 132.000.000 đồng LOẠI HỢP ĐỒNG: hợp đồng trọn gói THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
post-image-default

KH LCNT và nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc”

TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy tính, hệ thống mạng và thông tin liên lạc LĨNH VỰC: Phi tư vấn KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 425/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 12/12/2019 GIÁ GÓI THẦU: 132.000.000 VNĐ. NGUỒN VỐN: Chi phí sản xuất kinh doanh. […]