TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê máy nén CNG”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 497/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 30/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty LPG System Equipment Co.,Ltd GIÁ TRÚNG THẦU: 1.309.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT, dự phòng phí bằng 0. […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2020”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 496/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 29/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt (Inverstar). GIÁ TRÚNG THẦU: 489.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín triệu đồng), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT. […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ in túi và làm hộp quà tặng khách hàng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 470/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 21/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Thiết kế Lập Phương. GIÁ TRÚNG THẦU: 256.129.500 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu, một trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm đồng), đã bao gồm 10% thuế GTGT. HÌNH […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 469/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 21/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần XD TM DV Hồng Ngọc Hà. GIÁ TRÚNG THẦU: 267.080.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng), đã bao gồm 10% thuế GTGT. HÌNH […]
post-image-default

KQ LCNTgói thầu “Cung cấp quà tăng khách hàng nhân dịp tết Tân Sửu 2021”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 479/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 23/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Cửa hàng Liễu Xuyên GIÁ TRÚNG THẦU: 2.461.840.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm hoa đơn trự tiếp, phí vận chuyển các […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2020”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 490/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 25/12/2020 Tên gói thầu: Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2020. Giá gói thầu: 490.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, sáu trăm nghìn đồng) đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT. […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Vật tư thay thế cho trụ nạp và xả”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 185/QĐ-CNPM Ngày phê duyệt: 28/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH M.J. Việt Nam. GIÁ TRÚNG THẦU: 330.503.250 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu, năm trăm lẻ ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng.), giá trên đã bao gồm các loại thuế […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Thuê máy nén CNG” lắp đặt tại Nhà máy CNG Phú Mỹ

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 475/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 21/12/2020 Tên gói thầu: Thuê máy nén CNG. Giá gói thầu: 1.309.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) đã bao gồm VAT 10%, dự phòng phí 0%. Hình thức lựa […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 467/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 16/12/2020 Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Giá gói thầu: 271.480.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng.) đã bao […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ in túi và hộp đựng quà tặng khách hàng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 466/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 16/12/2020 Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ in túi và hộp đựng quà tặng khách hàng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Giá gói thầu: 256.839.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm ba mươi […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Làm quảng cáo cho các bồn vận chuyển khí CNG”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 182/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 22/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng Cáo Tam Mỹ. GIÁ TRÚNG THẦU: 274.507.200 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm lẻ bảy nghìn, hai trăm đồng), đã bao gồm thuế […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Vật tư thay thế cho trụ nạp và xả”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 183/QĐ – CNPM Ngày phê duyệt: 23/12/2020 Tên gói thầu: Vật tư thay thế cho trụ nạp và xả. Giá gói thầu: 330.503.250 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi triệu, năm trăm lẻ ba ngàn, hai trăm năm mươi đồng.) đã bao gồm thuế VAT, […]