TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Camera giám sát an toàn và nút nhấn điểm danh cho CNPM”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 04/QĐ – CNPM Ngày phê duyệt: 21/1/2021 Tên gói thầu: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Camera giám sát an toàn và nút nhấn điểm danh cho CNPM. Giá gói thầu: 156,200,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm nghìn […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Thuê văn phòng và nhà công vụ tại Tiền Hải”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 12A/QĐ – CNMB Ngày phê duyệt: 20/1/2021 Tên gói thầu: Thuê văn phòng và nhà công vụ tại Tiền Hải. Giá gói thầu: 409,200,000 VND (Bốn trăm linh chín triệu hai trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT 10% và các chi phí liên quan. […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tổ chức tiệc gặp mặt cuối năm cho CBCNV”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 03/QĐ – CNPM Ngày phê duyệt: 21/1/2021 Tên gói thầu: Tổ chức tiệc gặp mặt cuối năm cho CBCNV. Giá gói thầu: 148.500.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng.) đã bao gồm thuế VAT 10%, các loại thuế, phí liên […]
post-image-default

KHLCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hợp đồng”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 17/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 20/1/2021 Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hợp đồng Giá gói thầu: 110.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí liên quan. Hình thức lựa […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê trạm giảm áp cung cấp khí CNG cho khách hàng VFG”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 07/QĐ-CNMB Ngày phê duyệt: 12/1/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Khí Trường Thành GIÁ TRÚNG THẦU: 2.416.008.663 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, không trăm lẻ tám nghìn, sáu trăm sáu mươi ba đồng chẵn.), […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Thuê nhà công vụ tại Thái Bình”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 10/QĐ – CNMB Ngày phê duyệt: 13/1/2021 Tên gói thầu: Thuê nhà công vụ tại Thái Bình. Giá gói thầu: 601.200.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm linh một triệu, hai trăm nghìn đồng, đã bao gồm thuế, phí và lệ phí). Hình thức lựa chọn nhà […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê máy nén CNG”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 497/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 30/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty LPG System Equipment Co.,Ltd GIÁ TRÚNG THẦU: 1.309.440.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm lẻ chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT, dự phòng phí bằng 0. […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo thường niên năm 2020”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 496/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 29/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Nghiên cứu Đầu tư Ngôi Sao Việt (Inverstar). GIÁ TRÚNG THẦU: 489.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi chín triệu đồng), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí và thuế GTGT. […]