TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo Huấn luyện an toàn Làm việc trong không gian kín”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 477/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 23/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần LDT. GIÁ TRÚNG THẦU: 76.300.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm chi phí tổ chức lớp học; phương tiện, vật tư, giảng viên; […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tư vấn cài đặt kỹ thuật, chiến lược nội dung và huấn luyện nghiệp vụ website”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 462/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 11/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Tư vấn Du học và Dịch vụ Đào tạo ANT. GIÁ TRÚNG THẦU: 406.670.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng), đã bao gồm toàn bộ […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tổ chức khóa đào tạo kiến thức Digital Marketing”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 461/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 11/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Tư vấn Du học và Dịch vụ Đào tạo ANT. GIÁ TRÚNG THẦU: 137.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm toàn bộ […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Làm quảng cáo cho các bồn vận chuyển khí CNG”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 180/QĐ – CNPM Ngày phê duyệt: 18/12/2020 Tên gói thầu: Làm quảng cáo cho các bồn vận chuyển khí CNG. Giá gói thầu: 274.507.200 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn triệu, năm trăm lẻ bảy ngàn, hai trăm đồng.) đã bao gồm thuế VAT […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU Trung tâm Thuận Đạo, Long An và Văn phòng Công ty”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 459/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 11/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thái Sơn. GIÁ TRÚNG THẦU: 349.800.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT, lương, bảo hiểm, chi phí […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tổ chức các khóa đào tạo theo YCPL cho CBCNV CNMB”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 460/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 11/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần LDT. GIÁ TRÚNG THẦU: 73.725.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), đã bao gồm chi phí tổ chức lớp học, phương tiện, vật tư, […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức chương trình kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 464/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 14/12/2020 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần XD TM DL Hồng Ngọc Hà. GIÁ TRÚNG THẦU: 144.430.000 VND (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng), giá đã bao gồm thuế VAT 10%. […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tổ chức đào tạo kiến thức Digital Marketing”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 447/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 09/12/2020 Tên gói thầu: Tổ chức đào tạo kiến thức Digital Marketing. Giá gói thầu: 137.500.000 VNĐ (Một trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), đã bao gồm Chi phí giảng viên, trợ giảng, tài liệu, công […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tư vấn cài đặt kỹ thuật, chiến lược nội dung và huấn luyện nghiệp vụ Website”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 452/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 09/12/2020 Tên gói thầu: Tư vấn cài đặt kỹ thuật, chiến lược nội dung và huấn luyện nghiệp vụ Website. Giá gói thầu: 406.670.000 VNĐ (Bốn trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn), Chi phí giảng […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tổ chức các khóa đào tạo theo YCPL cho CBCNV CNMB”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 448/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 09/12/2020 Tên gói thầu: Tổ chức các khóa đào tạo theo YCPL cho CBCNV CNMB. Giá gói thầu: 73.725.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng), đã bao gồm chi phí tổ chức lớp học; […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU trung tâm Thuận Đạo, Long An và Văn phòng Công ty”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 449/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 09/12/2020 Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại trạm PRU trung tâm Thuận Đạo, Long An và Văn phòng Công ty. Giá gói thầu: 349.800.000 đồng (Ba trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn), đã […]