TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ rà soát, tư vấn quản trị hoạt động vận chuyển giao nhận khí CNG giai đoạn 2016-2020”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 31/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 28/01/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Cổ phần giải pháp IBOSS. GIÁ TRÚNG THẦU: 495.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn), đã bao gồm dự phòng phí, lệ phí, thuế GTGT. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Cung cấp bảo hiểm cho tài sản năm 2021 đợt 3”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 45/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 05/02/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Tổng Công ty Bảo hiểm PVI. GIÁ TRÚNG THẦU: 739.553.827 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi bảy đồng), đã bao gồm VAT 10%. […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Cung cấp bảo hiểm cho tài sản năm 2021 đợt 3”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 44/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 03/02/2021 Tên gói thầu: Cung cấp bảo hiểm cho tài sản năm 2021 đợt 3. Giá gói thầu: 739.553.827 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi bảy đồng), đã […]