TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

logo right cng
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Thuê dịch vụ rà soát, tư vấn quản trị hoạt động vận chuyển giao nhận khí CNG giai đoạn 2016-2020”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 28/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 26/1/2021 Tên gói thầu: Thuê dịch vụ rà soát, tư vấn quản trị hoạt động vận chuyển giao nhận khí CNG giai đoạn 2016-2020 Giá gói thầu: 498.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn); Giá […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức Đón xuân tại Văn phòng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 41/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 29/01/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trần Ý. GIÁ TRÚNG THẦU: 274.318.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm mười tám nghìn đồng), đã bao gồm 10% thuế GTGT. HÌNH THỨC HỢP […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức Đón xuân tại Văn phòng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 30/QĐ – CNG Ngày phê duyệt: 27/01/2021 Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Đón xuân tại Văn phòng nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. Giá gói thầu: 274.318.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm mươi tám nghìn đồng), đã […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Camera giám sát an toàn và nút nhấn điểm danh cho CNPM”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 08/QĐ-CNPM Ngày phê duyệt: 27/1/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Công Nghệ Xây dựng Thắng Tam GIÁ TRÚNG THẦU: 156,200,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng, đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế phi liên […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Thuê văn phòng, nhà công vụ tại Tiền Hải”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 13C/QĐ-CNMB Ngày phê duyệt: 26/1/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công Ty TNHH Nước Giải Khát Thành Công Tiền Hải GIÁ TRÚNG THẦU: 409,200,000 VND (Bốn trăm linh chín triệu hai trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan. HÌNH […]
post-image-default

KQ LCNT gói thầu “Tổ chức tiệc gặp mặt cuối năm cho CBCNV”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 05/QĐ-CNPM Ngày phê duyệt: 22/1/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty TNHH DV Nhà Hàng Phượng Hoàng. GIÁ TRÚNG THẦU: 148.500.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế và phí […]
post-image-default

KQLCNT gói thầu “Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý hợp đồng”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyêt: 20/QĐ-CNG Ngày phê duyệt: 22/1/2021 TÊN NHÀ THẦU TRÚNG THẦU: Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật Tường Trương Xuân Tám GIÁ TRÚNG THẦU: 99.000.000 VND (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG: […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Camera giám sát an toàn và nút nhấn điểm danh cho CNPM”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 04/QĐ – CNPM Ngày phê duyệt: 21/1/2021 Tên gói thầu: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Camera giám sát an toàn và nút nhấn điểm danh cho CNPM. Giá gói thầu: 156,200,000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm nghìn […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Thuê văn phòng và nhà công vụ tại Tiền Hải”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 12A/QĐ – CNMB Ngày phê duyệt: 20/1/2021 Tên gói thầu: Thuê văn phòng và nhà công vụ tại Tiền Hải. Giá gói thầu: 409,200,000 VND (Bốn trăm linh chín triệu hai trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT 10% và các chi phí liên quan. […]
post-image-default

KH LCNT gói thầu “Tổ chức tiệc gặp mặt cuối năm cho CBCNV”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU Số văn bản phê duyệt: 03/QĐ – CNPM Ngày phê duyệt: 21/1/2021 Tên gói thầu: Tổ chức tiệc gặp mặt cuối năm cho CBCNV. Giá gói thầu: 148.500.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng.) đã bao gồm thuế VAT 10%, các loại thuế, phí liên […]